Hoe het begon

Een missie wordt steeds geboren vanuit de dromen, de ervaringen, het referentiekader van de Bezieler, zo ontstond ook de missie van Carecoaching:

Van kortbij heb ik mogen ervaren hoe het is om iemand te zien afglijden, zichzelf volledig te verliezen, en met zichzelf ook zijn hoop, zijn geluk, en uiteindelijk.. zijn leven. Hij vond geen weg om zich te blijven aan passen in de systemen waar hij in participeerde, noch de weg naar zichzelf, en .. haakte af. Om iemand zo gepassioneerd, krachtig en getalenteerd te zien vervagen, het raakte me in het diepste van mijn Zijn.
Tegelijkertijd merkte ik dat de organisaties waar ik als leidinggevende aangesloten was, vaak mooie missies en visies vooropstelde, doch het voor ons als leidinggevenden een uitdaging bleek om deze ook werkelijk uit te dragen en te laten door – leven en uitdragen door elke werknemer en eenieder die betrokken was bij de organisatie.

Wat maakt dat wij, als werknemer ons steeds dienen aan te passen aan het systeem dat er reeds is?
En..
Wat maakt dat wij als organisatie (nog) niet de drijfveer hebben om ons meer Open en Flexibel op te stellen zodat zij die zich aansluiten ten volle zichzelf kunnen zijn en vanuit hun talenten en waarden een bijdrage leveren aan het systeem? Wat maakt dat wij hen steeds vragen om te passen in reeds voorgebouwde hokjes die vaak niet aansluiten bij wat de medewerker ten volle te bieden heeft?

Dit kan anders! Maar hoe?
De Reis van het Weten werd geboren.

Reis van het Weten

Eenieder wordt even getalenteerd, puur en authentiek geboren (vanuit het Open Weten) met een rugzakje boordevol talenten en waarden om het leven vorm te geven.
Van daaruit komt hij terecht in een (familie)systeem, zijn systeem van herkomst, waar hij zich aanpast aan de omgeving om dat te krijgen dat eenieder zoekt: verbinding, orde (of veiligheid), een plek.

Langzaam maar zeker wordt het rugzakje dicht gesnoerd en worden er (vaak onbewust) maskers aangemeten om aan de aanpassing die het Systemisch Weten op dat moment vraagt te voldoen. Het kind heeft immers geen andere keuze, het is afhankelijk van zijn systeem om te overleven en zal er alles aan doen om tot het systeem te kunnen blijven behoren en niet uitgesloten te worden. Het Persoonlijk Weten wordt gevormd, dat wat het kind kiest om te laten zien aan de buitenwereld.

Het kind wordt volwassen en in elk systeem waar het mee in aanraking komt (vrienden, school, werk,..) blijft hij het Persoonlijk Weten inzetten om de inclusie mogelijk te maken en in stand te houden. Tot het op een dag niet meer klopt. De nu volwassen persoon weet niet meer wie hij is, wat hem drijft, waar hij naar toe wil en waar hij thuis hoort. Ver weg van het Open Weten waar hij zijn oorsprong vond. De zoektocht kan beginnen, naar zichzelf, zijn talenten, zijn Zijn.

Bewuste Systemische Keuzes

We kiezen ervoor om het Systemisch Weten een nieuwe, andere vorm te geven, in onze coaching, in onze organisatie, in elke actie die we ondernemen.

Dit nieuwe Systemische Weten biedt de veiligheid en de kans aan eenieder om los te komen van het aangemeten Persoonlijk Weten, de opgepakte maskers neer te leggen, om zo opnieuw verbinding te maken met het Open Weten, het eigen Zijn, de aanwezige talenten, potentieel en waarden.

Eenieder die aan ons verbonden is, als coach, als ontvanger, als bevoorrechte partner nodigen we uit om mee te bouwen en op zijn eigen authentieke manier mee vorm te geven aan ons hogere doel, om op die manier een betekenisvolle Impact en dus Groei te kunnen bewerkstelligen voor elk deel van het Grote Geheel, immers, als 1 deel van het geheel groeit, groeit het Geheel.

Onze missie en visie

Carecoaching is opgericht als een Transform, een dynamische en steeds bewegende Plek, waar coaches, freelancers en (exclusieve) partners op samen komen om groei mogelijk te maken van elk deel van het geheel. Carecoaching heeft hiervoor verschillende pijlers uitgebouwd, zodat elkeen die mee beweegt en participeert in het Transform, gebruik kan maken van verschillende aanwezige mandaten binnen de pijlers.

Daarnaast is het Transform een Systemisch Weten dat zo opgebouwd werd, om het Persoonlijk Weten en het Open Weten (terug) dichter bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. We zijn er immers van overtuigd dat door het geboren worden (of het participeren) in een bepaald systeem, delen van het Persoonlijk Weten ge- of vervormd worden om in het systeem van herkomst te overleven. Hierdoor raken we steeds verder verwijderd van het Open Weten, of de talenten, de waarden, het potentieel, het lot en de levensweg waar we in wezen mee verbonden (mogen) zijn.
De vrijheid, groeimogelijkheden, ondersteuning, en het mogen Zijn op het Transform geeft elkeen die hierop beweegt de Keuze om (opnieuw) dichter bij het Open Weten te komen en dus zich te verbinden met eigen Talenten, Waarden en Potentieel. We verwachten dan ook van elkeen die mee beweegt op het Transform de bereidheid om te kijken naar eigen Proces en de bereidheid om Keuzes te maken die eigen Proces en Groei (en recht evenredig verbonden hiermee, de groei van het Grotere Geheel), ten goede komen.

Carecoaching richt zich op Groei en Potentieel van elke betrokken partij (of het nu gaat om een coach, een freelancer, een (exclusieve) partner, een ontvanger). We stellen dan ook alles in het werk om elke betrokken partij de Ruimte te geven om tot ontplooiing te komen en doen dit via supervisies, coaching, opleidingen, workshops, individuele en groepssessies, ontwikkelen van tools, … Carecoaching staat steeds open voor nieuwe ideeën die groeimogelijkheden kunnen bevorderen en nodigt eenieder uit om deze ideeën te delen.

Carecoaching staat voor het systemisch benaderen van elk individu. Dit betekent dat we het individu in staat stellen om vanop een afstand te kijken naar wat er in de huidige situatie aan de hand is en wat er (on)bewust leeft. Het van op afstand kijken geeft het individu ademruimte en de mogelijkheid om de emoties even los te laten en helder te krijgen wat maakt dat de huidige situatie zich voordoet, welke patronen en welk gemis er aan de basis ligt en wat er nodig is om nieuwe keuzes te kunnen maken om zo zelf tot beweging en verandering te komen.

Waar maken we het verschil? Waar meeste tools, tests en coachings focussen op wat bewust in de Ontvanger leeft, gaat Carecoaching een stuk verder en dieper. Door tools te gebruiken waar ratio en gevoel samen ingezet worden, krijgen we Toegang tot zowel datgene dat Bewust als Onbewust bij de Ontvanger leeft en speelt.

Om dit mogelijk te maken werd er een toolbox gecreëerd met verschillende coaching tools om systemisch in het Bewuste en Onbewuste aan de slag te kunnen gaan (Poppetjes, Krijtjes en kleurenkaart, Inzichtkaarten, Me – Scan, …). Deze box wordt, afgestemd op de noden van elke betrokken partij, steeds bijgevuld met nieuwe tools.

Carecoaching is steeds gericht op het Proces, los van het Resultaat. Dit betekent dat we het individu laten zien en voelen welke opties en mogelijkheden er zijn en welke gevolgen deze opties met zich mee brengen. We maken tijd en ruimte voor de emoties, bedenkingen, verwachtingen, twijfels, angsten, overtuigingen, … die hiermee gepaard gaan. We maken zichtbaar wat er in het nu is. De Keuzes en het hiermee gepaard gaande Resultaat blijft steeds in de handen van het individu (en uiteraard afhankelijk van de omgeving waarin het individu zich bevindt.) Maw het is een Procesverbintenis, doch geen Resultaatsverbintenis.

Waarden

Houding als coach