Voor jou en je organisatie

Om flexibel te kunnen blijven inspelen op de veranderende vragen van jou, de werknemers, de markt, bevoorrechte partners en alle betrokken actoren, is het voor een organisatie opportuun om te blijven investeren in groei, ontwikkeling, welzijn van elk deel van het geheel.

Carecoaching kijkt met je mee naar waar de uitdagingen vandaag, morgen en in de toekomst liggen voor jou en je organisatie. We gaan samen op zoek naar wat jij en / of jouw organisatie nodig heeft om te beantwoorden aan de uitdagingen die zich in het nu voor doen. Om vanuit daar keuzes te maken die bij jou en je organisatie passen.

Geregistreerd dienstverlener

Carecoaching is geregistreerd bij het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener opleiding voor de KMO-portefeuille (DV.O244842). Dit betekent dat zelfstandigen (in hoofd- of in bijberoep), ondernemers van een KMO & beoefenaars van een vrij beroep kunnen genieten van 30% subsidies bij het volgen van opleidingen en / of het ontvangen van advies. Klik hier voor meer info.

Carecoaching (Kim Jansen) is tevens geregistreerd dienstverlener voor het ondersteunen van werkbaar werk gebruik makend van de werkbaarheidscheques. Ook als social profit kan je genieten van deze tussenkomst waar je een subsidie van 60% kan bekomen. Bekijk dus zeker of ook jij in aanmerking komt. Klik hier voor meer info.

Tot slot zijn we trots om ook het kwaliteitslabel van WSE Vlaanderen als kwaliteitsgarantie te mogen verspreiden. Klik hier voor meer info.

Me.Talentmanagement

De juiste man of vrouw op de juiste plaats, daar geloven we sterk in, maar.. hoe doe je dat nu in de praktijk? Hoe krijg je zicht op de aanwezige Talenten, de energie – gevers en – vreters? Hoe weet je of je team complementair is en welke ontbrekende factoren nog zorgen voor het niet duurzaam ontwikkelen van een team?

Om op deze vragen gefundeerde en heldere antwoorden te krijgen gaan we aan de slag met de Me.-Scan en de We.-Scan.

Met behulp van de We.-scan kan er snel een diepgaand inzicht meegeven worden aan ieder team. Dit inzicht vergroot het onderlinge begrip van de teamleden en er ontstaat tevens direct inzicht in de factoren die de teamprestaties positief of negatief beïnvloeden.

Vaak is dit verhoogd bewustzijn al voldoende om een positieve stap te maken met het team. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een aanpassing van de teamsamenstelling, een aanpassing in de aansturing van het team (dus een verandering van de teamcultuur) of een aanpassing van de rolverdeling (om beter aan te sluiten bij de Natuurlijke Kracht van eenieder).

Door de We.-scan als tool te gebruiken, leren teamleden elkaar beter kennen waardoor het onderling begrip en vertrouwen toeneemt. Teamleden weten beter hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en stimuleren waardoor de prestaties van individuele teamleden en het team als geheel gegarandeerd verbeteren.

Daarnaast maakt het gebruik van de We.-scan het onderstaande inzichtelijk:

  • De kwaliteiten, talenten en valkuilen van elk lid van het team en welke waarde deze hebben binnen het geheel.
  • Welke kwaliteiten en talenten er mogelijk nog missen waar wel behoefte aan is en waarom teamleden ‘gedwongen’ taken op zich nemen die niet bij hen passen.
  • Welke bewuste en onbewuste aspecten de onderlinge relaties binnen een team beïnvloeden.
  • Welke verschillen er zijn in communicatiestijlen, leiderschapsstijlen en rol- en taakuitvoering en welke invloed deze verschillen hebben op het team.

Met de bovenstaande inzichten kan de We.-scan als tool het uitgangspunt zijn bij:

  • Het samenstellen van (tijdelijke) projectgroepen die op elkaar kunnen inspelen en hierdoor maximaal presteren.
  • Burn-out en bored-out preventie.
  • Het herdefiniëren van rol- en taakverdelingen.

In België zijn we bevoorrechte partner van The True Talent Team om met de Me.-Scan en We.-Scan aan de slag te gaan. Bron: me-scan.nl

The True Talent Team

In België zijn we bevoorrechte partner van The True Talent Team om met de Me.-Scan en We.-Scan aan de slag te gaan.

Good practises