Vorming

Jij, als coach, zet jezelf elke dag in om de Ontvanger te laten groeien. Het Proces dat je begeleidt, Kan ook iets bij jou persoonlijk teweegbrengen, iets waardoor je uitgenodigd wordt om ook naar jezelf te kijken.

Carecoaching kiest er bewust voor om het groeiproces van elke coach, al dan niet aangesloten bij Carecoaching te ondersteunen. We kijken, voelen, beleven, individueel of in groep wat er in jouw systeem om aandacht vraagt, zodat ook jij, als individu, de nodige stappen kan zetten om tot groei te komen.

Voel je bij jezelf dat het tijd is om stil te staan? Stroomt het niet of loop je tegen overtuigingen aan? Heb je nood aan een veilige omgeving van gelijkgestemden om je proces mee te delen?

Als coach weet je heel goed dat alles start met .. een hulpvraag. Want enkel jij kan Jouw verandering in gang zetten….

Carecoaching kiest voor een palet aan opleidingen verdeeld over verschillende modules die je apart kan volgen of kan combineren om zo jouw interesse, jouw passie, jouw proces te voeden.

Door het combineren van verschillende modules kan je een gespecialiseerd certificaat bekomen tot:

 • Systemisch loopbaancoach: combinatie van Me.-talentmanagement – systemisch coachen basic
 • Systemisch teamcoach: combinatie van we.- talentmanagement – systemische coachen deepening
 • Systemisch organisatiecoach: combinatie van talentmanagement in organisaties – systemische organisatiedynamieken
 • Talentenexpert: combinatie van talentmanagement – talentmanagement in team – talentmanagement in organisaties
 • Systemisch expert: combinatie van systemisch coachen basic – deepening – organisatiedynamieken

Me.Talentmanagement Basic

In België zijn we bevoorrechte partner van The True Talent Team om met de Me.-Scan en We.-Scan aan de slag te gaan. (bron: www.me-scan.nl)

Deze opleiding stelt je in staat om zelfstandig terugkoppelgesprekken te voeren en sneller (data-driven) te analyseren waar kansen en belemmeringen liggen en hoe deze benut of verholpen kunnen worden.

Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan coach-aspecten inzake het werken met de Me.-scan. Je leert concreet hoe je iemand kunt aanzetten om bewuster te zijn van wat hij of zij (nog niet) kan, wat iemands talentontwikkeling tegenhoudt, te begrijpen hoe keuzes worden gemaakt en hoe iemand betere en duurzame (werk)prestaties kan leveren.

Naast het sneller, accurater en data-gebaseerd kunnen analyseren, doorloop je tijdens de Me.-master 1 ook een ontwikkeling op persoonlijk gebied. Deze ontwikkeling versterkt jou weer in jouw werk.

Concreet: 3 intensieve opleidingsdagen 1 individuele terugkoppeling van de eigen scan, 2 intervisiemomenten, 1 evaluatiemoment:

 • Het Me.-model: talenten, natuurlijke kwaliteiten en (potentiële) valkuilen
 • De wijze waarop ons gedrag vanuit ons onbewuste wordt aangestuurd
 • Wat zijn persoonlijke patronen, waar komen deze vandaan en hoe zijn deze te doorbreken?
 • Hoe energievretende automatische handelingen ontstaan en waarom men deze toch blijft uitvoeren
 • De 4 manieren waarop wij de wereld om ons heen waarnemen en waarderen
 • Het gebruik van beelden om talenten te ontdekken
 • De werking van weerstanden en valkuilen
 • Belemmerende overtuigingen, angsten, behoeften en valkuilen
  De invloed van het zelfbewustzijn op de wijze hoe kwaliteiten en valkuilen zich uiten
 • Concrete ontwikkeltips bij iemands talenten en kwaliteiten
 • Het zelfbewustzijn
 • Mogelijke factoren die talentontwikkeling belemmeren
 • De 16 combinaties die mogelijk zijn met de archetypische beelden in de Me.-scan en wat deze betekenen

Interesse? Contacteer ons.

Systemisch coachen Basic

In deze module leer je de basisprincipes van het systemisch coachen, en dit door zelf ten volle te ervaren wat het systemisch coachen zichtbaar en voelbaar maakt. Je ontvangt een praktische toolbox waar we meteen mee aan de slag gaan. Je leert de tools ten volle inzetten, rekening houdend met de basisprincipes van het systemisch coachen.

Op het einde van deze opleiding kan je, met de verschillende aangereikte tools, een hulpvraag van de ontvanger systemisch neerzetten en bekijken, je kan de wetmatigheden benoemen en herkennen en kan de ontvanger de nodige inzichten aanreiken om zelf nieuwe mogelijkheden te ontdekken en, indien gewenst, nieuwe keuzes te maken.

Concreet: 3 intensieve opleidingsdagen:

 • Houding als systemisch coach
 • Uitdiepen van de hulpvraag
 • Systemische Wetmatigheden
 • Fenomelogisch waarnemen
 • Hanteren van toolbox om kleine tafelopstellingen te ondersteunen

Interesse? Contacteer ons.

We.-talentmanagement Deepening

In België zijn we bevoorrechte partner van The True Talent Team om met de Me.-Scan en We.-Scan aan de slag te gaan. (bron: www.me-scan.nl)

Wist jij dat gemiddeld maar 30 procent van de potentie binnen een team benut wordt? En wist jij dat jij, na het volgen van de We.-master, dit kan opschroeven naar 80 procent? Dit kan omdat tijdens deze opleiding je inzicht krijgt in de bewuste en onbewuste dynamieken tussen de teamleden onderling én tussen het team en de omgeving (klanten, leidinggevenden, stakeholders etc.). Dit inzicht wordt deels gegeven door de We.-rapportage die jij na afloop kunt terugkoppelen. Een We.-rapportage is een bundeling van de Me.-rapportages van afzonderlijke teamleden.

Tijdens de We.-master leer je ook hoe je het verkregen teaminzicht kunt gebruiken om deze dynamieken positief te beïnvloeden waardoor je in staat bent te adviseren en te begeleiden in:

 • Meer rust en stabiliteit creëren binnen het team
 • Het vormen van betere samenwerkingen tussen teamleden en/of afdelingen
 • Meer vertrouwen scheppen tussen teamleden
 • Een betere rol-, taak-, en verantwoordelijkheidsverdeling
 • Duurzame en betere teamprestaties
 • Risicoanalyses om burn-out en bored-out te voorkomen

Concreet: 2 verdiepende opleidingsdagen, 2 intervisiemomenten, 1 evaluatiemoment:

 • Opmaken van een We.-scan
 • Blootleggen van dynamieken binnen het team
 • Complementariteit binnen team helder maken
 • Teamversterkende inzichten meegeven (wat ontbreekt, wat is aanwezig, waar ligt nog potentieel)
 • Focus van het team vergelijken met de aanwezige profielen binnen het team

Interesse? Contacteer ons.

Systemisch Coaching Deepening

Heb je een goede basis van systemisch coachen en honger naar meer? Dan is deze verdiepende module precies wat je zoekt. Ook hier laten we je ontdekken en ontwikkelen door zelf te ervaren. We maken gebruik van de praktische toolbox om de dynamieken die ontstaan vanuit de wetmatigheden ten volle te ontdekken, voelen en te beleven. De kleine tafelopstellingen breiden uit naar verdiepende systemische oefeningen.

Op het einde van deze module ben je in staat om de dynamieken te herkennen, benoemen en een systemische beweging aan te reiken om de ontvanger uit te nodigen om nieuwe mogelijkheden te zien en, indien gewenst, nieuwe keuzes te maken.

Concreet: 4 verdiepende opleidingsdagen:

 • Ontdekken en ervaren van de verschillende dynamieken
 • Systemische bewegingen exploreren om de ontvanger uit te nodigen tot bewegen
 • Eventuele interventies nodig om tot beweging te komen
 • Hanteren van toolbox in tafelopstellingen en systemische diepgaande oefeningen

Interesse? Contacteer ons.

Systemisch Loopbaancoach

Deze opleiding is voor eenieder die wilt starten als coach of zich wilt verdiepen in coachen aan de hand van loopbaanvragen. Deze opleiding bestaat uit 2 modules: Systemisch coachen basic en talentmanagement op basis van de Me.-Scan.

Op het einde van deze opleiding ben je gecertificeerd om de hulpvraag van een ontvanger door middel van een loopbaancheque te begeleiden. Dit is een kort traject met de ontvanger, waar het kan gaan over heroriëntering, talenten versterken, kracht-veerkracht, …Ook hier werkt Carecoaching procesmatig.

Inhoud van de opleiding: Naast wetgeving en afbakening in vorm, inhoud en toepassing reiken we je tools en handvaten om binnen het voorgeschreven kader een zinvolle en diepgaande coaching uit te voeren in de daarvoor voorziene tijd. De basis van waaruit we vertrekken is steeds de systemische benadering.

Daarnaast laten we je ook kennis maken met de kracht van de Me.-Scan, een online talentenscan, die je als coach op korte tijd een overzichtelijke scan geeft van de talenten, het potentieel en de aangeleerde competenties van de ontvanger en dus zijn energiegevers en energievreters. We koppelen de scan aan een systemische insteek, waardoor je op een relatief korte tijd diepgaande inzichten kan meegeven waaruit nieuwe mogelijkheden en dus keuzes uit kunnen ontstaan.

Concreet: 7 opleidingsdagen:

 • 4 dagen basis opleiding systemisch coachen
 • 4 dagen talentmanagement a.d.h.v. de Me.-Scan

Meer info? Contacteer ons.

Systemisch teamcoach

Deze opleiding is voor eenieder die wilt starten als coach in het begeleiden van teams. Deze opleiding bestaat uit 2 modules: Systemisch coachen deepening en We.-talentmanagement op basis van de Me.-Scan.

Op het einde van deze opleiding ben je gecertificeerd om een team de nodige inzichten te geven in welke talenten aanwezig zijn, waar nog potentieel ligt en waar overlevingsmechanisme ingeschakeld worden. Je maakt kennis met verschillende systemische oefeningen om het team te laten doorvoelen wat er precies speelt, kan dynamieken herkennen en het team de ondersteunen in het verder integreren van de me.-Scan en / of het verder vorm geven van een traject binnen de organisatie.

Inhoud van de opleiding: Naast het kunnen interpreteren van een We.-scan en tips and tricks hoe je er effectief mee aan de slag kan binnen de organisatie reiken we je tools en handvaten aan om concreet met de verkregen inzichten in het team aan de slag te gaan.

Concreet: 8 opleidingsdagen:

 • 4 dagen basis opleiding systemisch coachen
 • 4 dagen We.-talentmanagement a.d.h.v. de Me.-Scan

Meer info? Contacteer ons.

Modereren opstellingen

Familieopstellingen: Op het einde van dit traject ben je in staat om zelfstandig de hulpvraag helder te krijgen en van daaruit het systeem van herkomst neer te zetten en de nodige bewegingen te laten ontstaan/gebeuren om tot herstel van het systeem te komen.

Loopbaanopstellingen: Op het einde van de opleiding kan je als coach opstellingswerk inzetten om patronen binnen het loopbaansysteem en het familiesysteem bloot te leggen en de nodige bewegingen te laten ontstaan om tot herstel van het systeem te komen.

Geregistreerd dienstverlener

Carecoaching is geregistreerd bij het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener advies en opleiding voor de KMO-portefeuille (DV.O244842). Dit betekent dat zelfstandigen (in hoofd- of in bijberoep), ondernemers van een KMO & beoefenaars van een vrij beroep kunnen genieten van 30% subsidies bij het volgen van opleidingen en / of het ontvangen van advies. Klik hier voor meer info.

Voor de opleiding tot loopbaancoach is Carecoaching tevens geregistreerd in de opleidingsdatabank van Vlaamse opleidingsincentives (OBD-1001597), en geeft dus recht op opleidingsverlof. Meer info vind je hier.